บริหาร HR อย่างมืออาชีพ
บริหาร HR อย่างมืออาชีพ
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 130

Think Beyond

50 กลยุทธ์ เล่นหุ้นให้รวย ฉบับผู้เริ่มต้น
50 กลยุทธ์ เล่นหุ้นให้รวย ฉบับผู้เริ่มต้น
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (ต่อทอง ทองหล่อ บก.)
 • ฿ 180

Think Beyond

ลดภาษีทำได้ไม่ยาก
ลดภาษีทำได้ไม่ยาก
กฤษณา บุญปลูก(ทิพย์รัตน์ กุลสืบ) (ต่อทอง ทองหล่อ บก.)
 • ฿ 185

Think Beyond

การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ
การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 160

Think Beyond

การบริหารสหภาพแรงงานสำหรับสหภาพแรงงาน
การบริหารสหภาพแรงงานสำหรับสหภาพแรงงาน
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 150

Think Beyond

บริหารคนสู่ผลที่เป็นเลิศ
บริหารคนสู่ผลที่เป็นเลิศ
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 165

Think Beyond

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับนายจ้าง
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับนายจ้าง
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 185

Think Beyond

รวยหุ้นแบบ VI ไม่เสี่ยง (Lot)
รวยหุ้นแบบ VI ไม่เสี่ยง (Lot)
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (ต่อทอง ทองหล่อ บก.)
 • ฿ 185

Think Beyond

เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก
เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก
วีรวัฒน์ วีรวรรณ (ต่อทอง ทองหล่อ บก.)
 • ฿ 185

Think Beyond

พุทธบริหาร
พุทธบริหาร
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 165

Think Beyond

CSR Management
CSR Management
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 295

Think Beyond

องค์การและการบริหารจัดการ
องค์การและการบริหารจัดการ
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร บก.)
 • ฿ 295

Think Beyond

วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 150

Think Beyond

แฟชั่นนิสต้า เปิดร้านเสื้อผ้ากันเถอะ
แฟชั่นนิสต้า เปิดร้านเสื้อผ้ากันเถอะ
นิกข์นิภา สหัสโยธิน (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 175

Think Beyond

นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆ
นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆ
ภูวษา เรื่องชีวิน (กรภัทร์ สุทธิดารา บก.)
 • ฿ 155

Think Beyond