เกมเขาวงกต
ราคาปก 95 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

เกมเขาวงกต


เรียนรู้สระไทย ๓๒ ตัว
เกมเขาวงกต เป็นแบบฝึกที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาอีกทั้งยังส่งเสริมเชาวน์ปัญญา  
ให้กับเด็ก โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมทักษะในด้านต่างๆ อาทิ การสังเกต การแก้ปัญหา เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

 


 


 


8859099302111

1

21x29.2 เซนติเมตร

ปติมา จำปาเวียง

0 กรัม

8859099302111

2017-01-18

104 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง