เกมเขาวงกต
ราคาปก 95 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

เกมเขาวงกตเกมเขาวงกต เป็นแบบฝึกที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาอีกทั้งยังส่งเสริมเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กโดยมุ่งเน้นที่จะเสริมทักษะในด้านต่างๆ อาทิ การสังเกต การแก้ปัญหา เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

8859099302111

1

0x0 เซนติเมตร

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์

ปติมา จำปาเวียง

300 กรัม

8859099302111

2017-01-19

104 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง