แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP ป.4
ราคาปก 99 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP ป.4

หนังสือรวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม

ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกับเพิ่มเติม ทักษะในการฝึกทำโจทย์ให้หลากหลาย

จุดเด่น แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP ป.4

โจทย์และแบบฝึกหัดละเอียด เนื้อหาแยกตามบทของสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริง แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ให้นักเรียนสามารถเลือกทำในบทและเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจหรือไม่ถนัด ได้อย่างเจาะลึก เพื่อทบทวนความรู้ ให้แม่นยำ และทำคำแนนเพิ่ม มากขึ้น

บรรณานิทัศน์: รวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัด และแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู็มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู็ เพิ่มคะแนน ตลอดปีการศึกษา

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0 พร้อมเฉลย
บทที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10 พร้อมเฉลย
บทที่ 3 เลขคู่และเลขคี่ พร้อมเฉลย
บทที่ 4 การเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน พร้อมเฉลย
บทที่ 5 การบวกจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9 พร้อมเฉลย
บทที่ 6 การลบจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9 พร้อมเฉลย
บทที่ 7 จำนวนนับ 11 – 50 พร้อมเฉลย
บทที่ 8 การบวกและลบเลขจำนวน 2 หลัก พร้อมเฉลย
บทที่ 9 หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบ พร้อมเฉลย
บทที่ 10 การเขียนจำนวนในรูปของการกระจาย พร้อมเฉลย
บทที่ 11 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง พร้อมเฉลย
บทที่ 12 การชั่ง พร้อมเฉลย
บทที่ 13 การตวง พร้อมเฉลย
บทที่ 14 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต พร้อมเฉลย
บทที่ 15 วันและเวลา พร้อมเฉลย
บทที่ 16 การบวกและลบเลขระคน พร้อมโจทย์ปัญหาอย่างง่าย พร้อมเฉลย

8859099302531

1

0x0 เซนติเมตร

จักร ฮูลาฮูป (จักรินทร์ บานใจ)

480 กรัม

8859099302531

2018-04-11

128 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง