แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ราคาปก 55 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

การเรียนเลขคณิตให้ได้ผลดีจะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิต และต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาล แบบเรียนเลขสำหรับเด็กอนุบาลชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งให้เป็นแบบเรียนที่สนุก ง่าย และให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเน้นทักษะการนับจำนวน 1-5 การสังเกต รู้ค่า เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า รวมทั้งการอ่าน-เขียน บวก-ลบเลขได้ด้วยความเข้าใจ
แบบเรียนเลขอนุบาลที่มุ่งให้เป็นแบบเรียนที่สนุก ง่าย และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เน้นทักษะการนับจำนวน 1-5 การสังเกต การรู้ค่า การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า รวมทั้งการอ่าน เขียน บวกและลบเลขได้ด้วยความเข้าใจ
การเรียนเลขคณิตให้ได้ผลดีจะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิต และต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาล แบบเรียนเลขสำหรับเด็กอนุบาลชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งให้เป็นแบบเรียนที่สนุก ง่าย และให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเน้นทักษะการนับจำนวน 1-5 การสังเกต รู้ค่า เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า รวมทั้งการอ่าน-เขียน บวก-ลบเลขได้ด้วยความเข้าใจ

8859161002550

1

25.4x19.05cm.

รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

100 กรัม

8859161002550

2018-04-18

60 หน้า

ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (ภีรพล คชาเจริญ, ตวงพร สายคำวงษ์ บก.)
 • ฿ 55

Infopress