แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2
ราคาปก 165 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2

ทักษะการคำนวณเป็นที่กระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยอนุบาล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสอนทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล 2 และมีแบบฝึกที่สนุกหลากหลาย เหมาะสมกับวัยไม่ยากเกินไป ภาพการ์ตูนน่ารักสดใส สี่สีทั้งเล่ม สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา, BBL และตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้ได้ทั้งในโรงเรียนและพ่อแม่สอนลูกเองที่บ้าน


บรรณานิทัศน์: ใช้สอนคณิตศาสตร์เหมาะกับเด็กอนุบาล 2 มีแบบฝึกหลากหลาย สี่สีทั้งเล่ม สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา, BBL และตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560จุดเด่นของหนังสือ แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2

1. 4 สีทั้งเล่ม

2. สอดคล้องกับหลักการพหุปัญญา ,BBL และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางปฐมวัย 2560หน่วยที่ 1 : สีและรูปเรขาคณิต
หน่วยที่ 2 : การสังเกตและการเปรียบเทียบ
หน่วยที่ 3 : การบอกตำแหน่ง
หน่วยที่ 4 : แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยที่ 5 : จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
หน่วยที่ 6 : น้อยกว่า < > มากกว่า เท่ากับ = ≠ ไม่เท่ากับ
หน่วยที่ 7 : การบวก
หน่วยที่ 8 : การลบ

8859161003687

1

7.5x10 นิ้ว

นิจจารีย์ อึ้งรัตนะวงศ์

350 กรัม

8859161003687

2018-03-27

96 หน้า

อนรรฆนงค์ คุณมณี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง