ไขความลับการสร้างกำไร เพียงเข้าใจงบการเงิน (How To Understand Business Finance)
ราคาปก 220 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

ไขความลับการสร้างกำไร เพียงเข้าใจงบการเงิน (How To Understand Business Finance)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงินของบริษัท ที่จะทำให้คุณเข้าใจกลไกที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้กำไร และเข้าใจแนวทางป้องกันการล้มเหลว ในการบริหารงานบริษัท แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท แต่การเข้าใจงบการเงินจะทำให้คุณรู้ว่าบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นมั่นคงแข็งแรงเพียงใด ช่วยประเมินบริษัทคู่ค้าได้ว่าควรทำธุรกิจด้วยหรือไม่ ทั้งยังประยุกต์ใช้กับการงานส่วนบุคคลได้ด้วย
- ทำไมจองที่พักในวันที่พักราคาถึงถูกลงมามาก ?
- ทำไมอยู่ดีๆ บริษั่ทใหญ่อย่าง JAL ถึงตกอยู่ในภาวะหนี้สินเกินทุนได้ ?
- “ยิ่งขายยิ่งไม่มีเงิน” มันหมายความว่าอย่างไร ?
เพียงแค่เข้าใจประเด็นสำคัญ ก็จะพบว่างบการเงินนั้นง่าย และสนุกเกินคา

9786162007194

1

19.05x25.4 เซนติเมตร

มาซารุ โยชิซาวะ

0 กรัม

9786162007194

2016-10-17

100 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง