หลักสถิติเบื้องต้น Principles of Statistics
ราคาปก 415 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

หลักสถิติเบื้องต้น Principles of Statistics

หนังสือเล่มนี้ได้มีการเรียบเรียงและสรุปขั้นตอนในการพิจารณาเลือกสูตรต่างๆ ไว้ อีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการคำนวณไว้อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเปิดตาราง แทนค่าตัวแปรต่างๆ ในสูตร
ตลอดจนการคำนวณและสรุปผลการทดสอบ
ผู้อ่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ไม่ยาก

จุดเด่น

1. ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติ ระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขา
2. มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ ทุกรูปแบบโจทย์
3. อธิบายวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเรียนและเตรียมสอบ
 
                               

9786162007705

1

17 x 22.86 ซ.ม.

คุณปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

1500 กรัม

9786162007705

2017-03-27

568 หน้า

กิตินันท์ พลสวัสดิ์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง