สรุปเข้ม + ข้อสอบชีววิทยา ม.ปลายมั่นใจเต็ม 100
ราคาปก 425 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปเข้ม + ข้อสอบชีววิทยา ม.ปลายมั่นใจเต็ม 100

หนังสือสรุปเข้มชีววิทยาเล่มนี้ สรุปเนื้อหาได้แก่Part พื้นฐานทางชีววิทยา (Basic of Biology),

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ (Anatomy and Physiology of Animal),

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช (Anatomy and Physiology of Plant),

พันธุศาสตร์ (Genetics) และระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecology and Biodiversity)


เพื่อง่ายต่อการอ่าน เข้าใจ แทรกเทคนิคที่เน้นสอบ

รวมทั้ง Part วัดฝีมือ ตะลุยโจทย์ ที่รวมแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ

อาทิ เช่น Pat2, วิชาสามัญ, O-NET, สอบตรง, โควตา ฯลฯ
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้:1. รวมเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ครบทุกเรื่อง แบ่งออกเป็น Part ใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการอ่านและทำความเข้าใจ ใช้เวลาทบทวนไม่นาน


3. พร้อมทั้งแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ เพื่อเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย


     

9786162007941

1

7.5x10 นิ้ว

นพคุณ สุขสวัสดิ์ และปรินทร์ จิระภัทรศิลป

1300 กรัม

9786162007941

2017-06-15

588 หน้า

ศิริกาญจน์ รวมพล

หนังสือที่เกี่ยวข้อง