Increase Productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผล ด้วย Excel
ราคาปก 325 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

Increase Productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผล ด้วย Excel

แนวคิดและวิธีการวัดการเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ถ้านำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานนั้น จะช่วยส่งผลทำให้กำลังการผลิตนั้นสูงขึ้นสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นแนวทางการทำงานที่แพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้ 


เพื่อให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น
เราจะนำโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการคำนว

 

โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะอธิบายแต่ละส่วนพอสังเขป แทรกด้วยตัวอย่าง Case Study และการทำ Workshops แสดงภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้สูตร ฟังก์ชัน และเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Excel 2010-2016 โดยผู้อ่านสามารถทำตามได้ง่ายๆ มีไฟล์ Excel ประกอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานจริงที่ทำางผลงานจริงได้ลงตัวที่สุด

9786162008160

1

17.02x22.86 เซนติเมตร

ชนาภา หันจางสิทธิ

0 กรัม

9786162008160

2018-01-30

320 หน้า

พิษณุ ปุระศิริ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง