สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
ราคาปก 345 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3) เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น เพื่ออ่านเตรียมสอบในโรงเรียนและใช้อ่านสอบจริงเพื่อพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

รวมแนวข้อสอบมากถึง 5 ชุด โดยใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วยทั้งหด 5 วิชาหลัก จำลองจำนวนข้อในแต่ละวิชาเสมือนสอบจริง

รวมข้อสอบทั้งหมดมากกว่า 900 ข้อ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ ช่วยในเรื่องการอ่านทำความเข้าใจด้วยเวลาอันรวดเร็ว เน้นจำง่าย ใช้เป็น เก็บทุกคะแนน สรุปเนื้อหาเป็นแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตาราง เนื้อหาทั้งหมดในเล่มครอบคลุมวิชาหลักทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)

เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ เพื่อฝึกฝนพร้อมสอบในโรงเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ9786162008641

1

7.5x10 นิ้ว

คุณกฤติเดช ศศิดำรงไชย และ คณะ

คุณศิริกาญจน์ รวมพล

1100 กรัม

9786162008641

2018-01-15

580 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง