แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิดวิทยาศาสตร์ ป.6
ราคาปก 195 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิดวิทยาศาสตร์ ป.6

หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. และ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ของหลักสูตรสามัญที่ใช้ในโรงเรียน สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

จุดเด่นของ หนังสือแบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิดวิทยาศาสตร์ ป.6

1. แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
2. ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแนะนำหัวข้อการเรียนรู้เพื่อทบทวนเบื้องต้นก่อนเริ่มทำแบบฝึกหัด นักเรียนสามารถแบ่งเลือกฝึกทำแบบฝึกหัดตามหัวข้อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ พร้อมเฉลยที่สามารถนำกลับมาทบทวนในภายหลังได้หากไม่เข้าใจ พร้อมเนื้อหาหัวข้อเทคโนโลยีตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560

9786162008887

1

0x0 เซนติเมตร

คุณอัธพล เอื้อเจริญกิจการ

คุณสุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

450 กรัม

9786162008887

2018-03-05

132 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง