แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.5
ราคาปก 195 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.5

แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. และ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียน สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

บรรณานิทัศน์: ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิทย์ ป.5 สสวท. ฉบับปรับปรุง 2560

จุดเด่นของ แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.5

1. สรุปเนื้อหาอ่านทบทวน พร้อมทำแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
3. เสริมหัวข้อเทคโนโลยีตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
บทที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
แบบฝึกหัดที่ 1-7
บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
แบบฝึกหัดที่ 8-14
บทที่ 3 แรงและความดัน
แบบฝึกหัดที่ 15-21
บทที่ 4 เสียงกับการได้ยิน
แบบฝึกหัดที่ 22-28
บทที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
แบบฝึกหัดที่ 29-34
บทที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
แบบฝึกหัดที่ 35-39
บทที่ 7 สารและสสาร
แบบฝึกหัดที่ 40-43
บทที่ 8 หลักการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
แบบฝึกหัดที่ 44-45
บทที่ 9 พิมพ์เอกสารด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด
แบบฝึกหัดที่ 46
บทที่ 10 ข้อมูลส่วนตัวและภัยออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
แบบฝึกหัดที่ 47-48
บทที่ 11 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเอง
แบบฝึกหัดที่ 49
เฉลยแบบฝึกหัด

9786162009068

1

0x0 เซนติเมตร

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

450 กรัม

9786162009068

2018-04-10

128 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง