แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.4
ราคาปก 185 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.4

แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. และ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียน สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
บรรณานิทัศน์: ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิทย์ ป.4 สสวท. ฉบับปรับปรุง 2560

จุดเด่นของ แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.4

1. สรุปเนื้อหาอ่านทบทวน พร้อมทำแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
3. เสริมหัวข้อเทคโนโลยีตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
บทที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
แบบฝึกหัดที่ 1-8
บทที่ 2 การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา
แบบฝึกหัดที่ 9 -14
บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
แบบฝึกหัดที่ 15-21
บทที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต
แบบฝึกหัดที่ 22-28
บทที่ 5 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
แบบฝึกหัดที่ 29-33
บทที่ 6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบฝึกหัดที่ 34-35
บทที่ 7 อัลกอริธึมและโฟลวชาร์ต
แบบฝึกหัดที่ 36-37
บทที่ 8 ข้อมูลส่วนตัวและการเคารพสิทธิ์บุคคลอื่น
แบบฝึกหัดที่ 38
เฉลยแบบฝึกหัด

9786162009082

1

0x0 เซนติเมตร

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

450 กรัม

9786162009082

2018-04-13

100 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง