เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
ราคาปก 195 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100

 

ติวเสริมความรู้และข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 Gifted GATE TEP พร้อมเฉลยทบทวนเนื้อหา

คู่มือทบทวนเนื้อหาเข้มข้นเสริมจากที่เรียนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมเทคนิคช่วยจำเนื้อหา เตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์เข้า ม.1 ห้องเรียน Gifted GATE TEP ตามหลักสูตร สสวท. เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ติวข้อสอบเข้ม ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ ใช้ควบคู่กับติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 O-NET เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. แนะนำแนวทางการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนดัง เลือกห้องเรียน ม.1 Gifted GATE TEP
2. ติวเข้มหลักการของวิชาวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนประถมปกติ
3. คัดแนวข้อสอบเข้า ม.1 สสวท. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้มข้นพร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบ

*** พิมพ์ 4 สี (พิมพ์ 1 / 2 / 4 สี) ***


เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted, GATE, TEP)
เปรียบเทียบความแตกต่างห้องเรียนพิเศษ (Gifted) และห้องเรียนปกติ
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
ความรู้เพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ความรู้เพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ความรู้เพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ความรู้เพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ (กายภาพและดาราศาสตร์)
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)
แนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
แนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (วิทย์กายภาพและดาราศาสตร์)
เฉลยแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (วิทย์กายภาพและดาราศาสตร์)
แนวข้อสอบติวเข้ม ม.1 ชุดที่ 1-3
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1-3

9786162009426

1

17 x 22.86 ซ.ม.

ทนพ. ธนธัช ศรียาภัย (ครูดิ๊ฟ)

300 กรัม

9786162009426

2018-07-26

136 หน้า

สุทธิพันธ์ แสนละเอียด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted
เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted
กฤติเดช ศศิดำรงไชย (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง (ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ)
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง (ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ)
กษิติ์เดช สุนทรานนท์ และ ธัญญลักษณ์ นาคลดา (สินีนุช จันทศรี บก.)
 • ฿ 480

A+Think Beyond

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3
อ. ชณัฐตา อุปพงษ์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1
ฐิตรัตน์ เลิศเชาวยุทธ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 140

A+Think Beyond

ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2
ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 180

A+Think Beyond

พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5
พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5
ผศ. ชาญ ธัญพิทยากุล,อ. จักรภพ เมืองสุวรรณ์,อ. ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์,อ. สัจจาวุฒิ รอดสำราญ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 265

A+Think Beyond