คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ราคาปก 165 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
ให้ผู้อ่านมีทักษะการพูด การฟัง
และการเขียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาล้วนสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันอันประกอบไปด้วย
• การแนะนำตนเอง (Introducing Yourself)
• การกล่าวทักทายเมื่อเจอกัน (Greeting)
• การทักทายก่อนจากกัน (Leave Talking)
• การกล่าวลา (Farewell)
• การกล่าวขอบคุณ (Thank you)
• การกล่าวขอโทษ (Apologizing)
• ประโยคถาม-ตอบ สำหรับสนทนา เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
• บทสนทนาสำหรับการซื้อ-ขายของกินและเครื่องแต่งกาย
• บทสนทนาสำหรับการเดินทาง

มากไปกว่านั้นหนังสือเล่มนี้ยังเสริมทักษะการฝึกอ่านภาอังกฤษจากนิทานอีสป ทั้งยังเสริมทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษในรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำกริยาที่หลากหลายในภาษาอังกฤษ สำนวนที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่วนฝึกฟัง และฝึกพูดภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 การแนะนำตนเอง (Introducing Yourself)
บทที่ 2 การกล่าวทักทายเมื่อเจอกัน (Greeting)
บทที่ 3 การทักทายก่อนจากกัน (Leave Talking)
บทที่ 4 การกล่าวลา (Farewell)
บทที่ 5 การกล่าวขอบคุณ (Thank you)
บทที่ 6 การกล่าวขอโทษ (Apologizing)
บทที่ 7 ประโยคถาม-ตอบ สำหรับสนทนา เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
บทที่ 8 บทสนทนาสำหรับการซื้อ-ขายของกิน และเครื่องแต่งกาย

9786162366505

1

15.5x23

สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ และคณาจารย์ Think Beyond Genius

นักรบ พิมพ์ขาว

357 กรัม

9786162366505

2015-07-14

232 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง