คู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ราคาปก 155 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คู่มือฝึก พูด อ่าน เขียน ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือ

สอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้อ่านมีทักษะการพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษ

ซึ่งเนื้อหาล้วนสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยประโยคที่นิยมใช้กันมากที่สุด อาทิ
• การรู้จักและทักทาย • ความเป็นส่วนตัว • การเดินทาง • กิจกรรมต่างๆ • จัดตารางไปเที่ยว • ไปไหนกันดี
• คำแทนความรู้สึก
• การอวยพรยินดื
• ความสัมพันธ์
• สภาพภูมิอากาศ
• กาลเวลา
• โรคภัยและการรักษา
• คำศัพท์หน้ารู้

เคยหรือไม่ ที่เราต้องการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เราขาดความมั่นใจที่จะ
นำไปใช้จริง เนื่องจากขาดการเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ และไม่ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ
รวมถึงความจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้ในการเล่าเรียน การสอบ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่วนฝึกฟัง และฝึกพูดภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 การรู้จักและทักทาย
บทที่ 2 ความเป็นส่วนตัว
บทที่ 3 การเดินทาง
บทที่ 4 กิจกรรมต่างๆ
บทที่ 5 จัดตารางไปเที่ยว
บทที่ 6 ไปไหนกันดี
บทที่ 7 คำแทนความรู้สึก
บทที่ 8 การอวยพรและแสดงความยินดี

9786162366536

1

15x23 ซ.ม.

ภาชิยา บุญญานุภาพ และคณาจารย์ Think Beyond Genius

325 กรัม

9786162366536

2015-06-26

208 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง