คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง
ราคาปก 135 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้องลักษณนาม เป็นคำนามอีกชนิดหนึ่งที่มีใช้ในภาษาไทยมายาวนาน คำชนิดนี้ช่วยให้เราสามารถบ่งบอกลักษณะของสิ่งของได้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น

แต่ในปัจจุบันได้มีการหลงลืมกันไปมากทำให้ใช้กันอย่างผิด ๆ

หรือใช้อย่างสับสน ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงหลักการใช้ตลอดจนสามารถพูด หรือเขียนลักษณนามได้อย่างถูกต้องจึงนับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามหนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับลักษณนามในเบื้องต้น จนถึงระดับใช้งานได้คล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถม,มัธยม, อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

• ลักษณนาม คืออะไร • ลักษณนามบอกอาการ
• หมวดของการใช้ลักษณนาม • ลักษณนามซ้ำชื่อ
• ตำแหน่งการวางคำลักษณนาม • ลักษณะนาม หมวด ก-ฮ
• นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) ที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ • คำนามที่ใช้ลักษณนามเฉพาะที่ควรจำ
• ลักษณนามบอกชนิด
• ลักษณนามบอกหมวดหมู่
• ลักษณนามที่บอกสัณฐาน
• ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา

9786162367199

1

14.5x18.5 ซ.ม.

Nattawan Tutor

ปติมา จำปาเวียง

460 กรัม

9786162367199

2015-10-02

384 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง