สถิติสำหรับนักเรียน ม.ปลายไม่ยาก (Easy guide: Statistic for High school)
ราคาปก 299 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สถิติสำหรับนักเรียน ม.ปลายไม่ยาก (Easy guide: Statistic for High school)

สถิติสำหรับนักเรียน ม.ปลายไม่ยาก (Easy guide: Statistic for High school)

สถิติที่ว่ายาก แต่หากเข้าถึงหลักการรับรองว่าง่าย
เรียนรู้ตั้งแต่หลักการ วิธีการคำนวณรวมถึงตัวอย่าง


โดยละเอียดทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับอ่านเสริมการเรียน และการทบทวนสอบ

- สถิตินั้นคืออะไร แล้วเรียนไปทำไม
- ข้อมูลเยอะแยะ สรุปให้ง่ายอย่างไร
- ข้อมูลมากมาย สรุปให้เป็นเลขเดียวได้อย่างไร
- Percentile Decile Quartile คืออะไร
- แต่ละคนก็มีค่าต่างกันไป แล้วเราจะสรุปข้อมูลอย่างไร
- โค้งปกติคืออะไร เกี่ยวกับอะไรกับ z-score
- เราจะใช้สถิติเพื่อการทำนายอย่างไร


เกี่ยวกับผู้เขียน -

ผู้เขียนมีโอกาสได้พบเจอกับสถิติในชีวิตประจำวันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน และยังได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้าน เช่น เครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติก เลยทำให้ผู้เขียนพบว่าทุกอุตสาหกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับสถิติทั้งนั้น จากประสบการณ์ทำให้สามารถเข้าใจเครื่องมือทางเทคนิคในการลงทุนได้ง่ายขึ้นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ก็มีพื้นฐานเดียวกัน

จากประสบการณ์เหล่านี้ผู้เขียนจึงคิดว่าเราควรมีพื้นฐานทางสถิติที่ดีกันตั้งแต่เบื้องต้น จึงได้คิดถึงจะเขียนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถิติให้แก่คนทั่วๆ ไป และเกิดผลงานอย่าง เล่ม สถิติเพื่อการวิจัยไม่ยาก และหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
บทที่ 1 เริ่มต้นรู้จักแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
บทที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 4 การวัดตำแหน่งของข้อมูล
บทที่ 5 การวัดการกระจายของข้อมูล
บทที่ 6 การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน
บทที่ 7 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

9786162368622

1

6.7x9 เซนติเมตร

กาญจนา สุ่ยหา (กาญจณ์)

ต่อทอง ทองหล่อ

650 กรัม

9786162368622

2017-01-09

344 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง