ภาษาอังกฤษ English Program(EP) ประถมศึกษาปีที่ 1
ราคาปก 180 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

ภาษาอังกฤษ English Program(EP) ประถมศึกษาปีที่ 1

สรุปเนื้อหาระดับประถมศึกที่ปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร English Program (EP) ติวเข้ม คอร์ส Intensive
และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ โดยครอบคลุมหลัก Grammar Conversation และ Vocabulary
รวมถึง เพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา และตัวอย่างข้อสอบ

9786162368943

1

19x25.4 เซนติเมตร

นิกข์นิภา สหัสโยธิน

0 กรัม

9786162368943

2016-12-30

216 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง