แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) ทำได้ สอบได้ 100% ฉบับ จำลองข้อสอบจริง
ราคาปก 345 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) ทำได้ สอบได้ 100% ฉบับ จำลองข้อสอบจริง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ =>> ครบถ้วนทุกวิชาการสอบ เน้นๆ กับข้อสอบที่มีการออกสอบบ่อยที่สุด สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

เคล็ดลับสู่การเป็นหนึ่งในผู้สอบผ่าน การสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) อันเป็นการสอบที่มีผู้เข้าสอบมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยแนวข้อสอบฉบับจำลองสนามสอบจริง
โดยคณะผู้จัดทำ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มการออกข้อสอบ แล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นเป็นแนวข้อสอบจำลองที่ใกล้เคียงกับข้อสอบในการสอบจริง พร้อมอัพเดทให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และอิงหลักสูตรปัจจุบัน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำรู้ว่าแนวข้อสอบครั้งล่าสุด จะออกไปในแนวทางใด หรือเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ นำไปสู่จุดเด่นและจุดแข็งของแนวข้อสอบในเล่มนี้ ที่มีการเจาะประเด็นที่ต้องสอบ แนวข้อสอบไปโดยตรง ไม่อ้อมค้อม ไม่หว่านแห อ่านอย่างอย่างไร ทบทวนอย่างไร ทำข้อสอบในเล่มอย่างไร


โอกาสที่จะพบกับข้อสอบจริงที่จะออกมาตรงกัน ออกใกล้เคียงกัน หรือออกอย่างที่อ่าน ที่ทบทวน จึงมีสูงมาก อีกทั้งเพิ่มคุณภาพมากกว่าคู่มือเล่มอื่นๆ ด้วยแนวทางการเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรู้อย่างง่ายขึ้น และมาก จึงสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ในเนื้อหาของโทย์แต่ละข้อที่ต้องใช้สอบ มากกว่าการเป็นเพียงแค่โจทย์ธรรมดาๆ

ทางคณะผู้จัดทำ จึงมั่นใจว่า เมื่อได้ทดลองทำข้อสอบที่มีคุณภาพและใกล้เคียงกับข้อสอบที่จะออกสอบจริงเช่นนี้ โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากนัก จะทำให้มีโอกาสสอบผ่าน เพื่อพานพบกับความสำเร็จดังใจหวัง มีชื่อติดอยู่ในรายนามผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยภาค ก ได้อย่างมีโอกาสสูงเป็นลำดับต้นๆ
บรรณานิทัศน์ : แนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยที่สุด จากสถิติของทุกๆ ปี พร้อมกับข้อสอบที่เป็นปัจจุบัน

ส่วนที่ 1 ความรอบรู้
แนวข้อสอบชุดที่ 1.สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 2.นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 4.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบชุดที่ 5.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 1.ความสามารถด้านตัวเลข
แนวข้อสอบชุดที่ 2.ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 3.ความสามารถด้านเหตุผล


ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบชุดที่ 1.คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
แนวข้อสอบชุดที่ 2.มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ชีวิต*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบชุดที่ 4.มาตรฐานการปฏิบัติตน
แนวข้อสอบชุดที่ 5.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนที่ 1 ความรอบรู้
แนวข้อสอบชุดที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 1.ความสามารถด้านตัวเลข
แนวข้อสอบชุดที่ 2.ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 3.ความสามารถด้านเหตุผล

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบชุดที่ 1.คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 2.มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ชีวิต*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบชุดที่ 4.มาตรฐานการปฏิบัติตน แนวข้อสอบชุดที่ 5.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9786164490765

1

19.05 x 25.4

สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond

1000 กรัม

9786164490765

2018-05-31

420 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%
แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%
สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 295

A+Think Beyond

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2
อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์,อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์,อ.วรวัติ กิติวงศ์ ( บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ จำลองสนามสอบ
แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ จำลองสนามสอบ
ครูอาร์ตติวเตอร์ และทีมงานและ ทีม Think Beyond Genius (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 199

A+Think Beyond

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้ (สินีนุช จันทศรี บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

ติวเข้มสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน (นครหลวง, ส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
ติวเข้มสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน (นครหลวง, ส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
คณะ และ ทีม Think Beyond Genius,อาจารย์พัฒนพล นันตา (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond

พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง
พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง
อ.อุดม สุขทอง (กิตินันท์ พลสวัสดิ์ บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond