Pre O-Net ป.6
ราคาปก 250 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

Pre O-Net ป.6

Pre O-Net ป.6


ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเองจากจำนวนข้อสอบที่จัดแบ่งเป็นชุด และมีจำนวนข้อใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุด
การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา

หนังสือ Pre O Net ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยแบบอัตนัย
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

9786164490840

1

17 x 22.86 ซ.ม.

คณาจารย์ Think Beyond ประถมศึกษา

550 กรัม

9786164490840

2018-07-02

284 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
ทนพ. ธนธัช ศรียาภัย (ครูดิ๊ฟ) (สุทธิพันธ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

Pre O-Net ป.6
Pre O-Net ป.6
คณาจารย์ Think Beyond ประถมศึกษา (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 250

A+Think Beyond

ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 และสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 และสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
ทนพ. ธนธัช ศรียาภัย (ครูดิ๊ฟ) (สุทธิพันธ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 215

A+Think Beyond

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 หลักสูตร Gifted/EP
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 หลักสูตร Gifted/EP
ทีมติวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองบรรณาธิการ,ฝ่ายวิชาภาษาอังกฤษ สำนักพิมพ์ Think Beyond A+ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 250

A+Think Beyond

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.5
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.5
พี่ติวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ Think Beyond A+ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4
พี่ติวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองบรรณาธิการ,ฝ่ายภาษาต่างประเทศ สำนักพิมพ์ Think Beyond A+ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 135

A+Think Beyond