Pre O-Net ป.6
ราคาปก 250 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

Pre O-Net ป.6

Pre O-Net ป.6


ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเองจากจำนวนข้อสอบที่จัดแบ่งเป็นชุด และมีจำนวนข้อใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุด
การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา

หนังสือ Pre O Net ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยแบบอัตนัย
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

9786164490840

1

17 x 22.86 ซ.ม.

คณาจารย์ Think Beyond ประถมศึกษา

550 กรัม

9786164490840

2018-07-02

284 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted
เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted
กฤติเดช ศศิดำรงไชย (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง (ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ)
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง (ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ)
กษิติ์เดช สุนทรานนท์ และ ธัญญลักษณ์ นาคลดา (สินีนุช จันทศรี บก.)
 • ฿ 480

A+Think Beyond

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3
อ. ชณัฐตา อุปพงษ์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1
ฐิตรัตน์ เลิศเชาวยุทธ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 140

A+Think Beyond

ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2
ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 180

A+Think Beyond

พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5
พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5
ผศ. ชาญ ธัญพิทยากุล,อ. จักรภพ เมืองสุวรรณ์,อ. ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์,อ. สัจจาวุฒิ รอดสำราญ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 265

A+Think Beyond