ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง
ราคาปก 325 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง

ได้อธิบายความหมายของกฏ และวิธีการใช้รูปประโยคไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้นจากพื้นฐานทั่วไปจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

เรียนรู้หลักภาษาเกาหลี และวิธีการใช้รูปประโยคจากสถานการณ์ต่างๆ
ในระดับที่สูงกว่าพื้นฐานทั่วไป


เนื้อหาตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการหาตำราหรือหนังสือสอนภาษาเกาหลีในระดับกลาง เพราะปัจจุบันส่วนใหญ่หนังสือที่มีในตลาด จะเป็นเนื้อหาที่มีการสอนในระดับพื้นฐานเท่านั้น อีกทั้งภายในเล่มยังมีภาพการ์ตูนวัยรุ่นสไตล์เกาหลี ประกอบบทสนทนาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
บทที่ 1 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการเรียงลำดับ
บทที่ 2 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการแสดงเหตุผล
บทที่ 3 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการมีประสบการณ์
บทที่ 4 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงความตั้งใจหรือการวางแผนการ
บทที่ 5 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการคาดคะเน
บทที่ 6 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการกำหนดเป้าประสงค์
บทที่ 7 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงความกังวลใจ
บทที่ 8 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงความผิดหวัง เสียดาย
บทที่ 9 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการสมมุติ
บทที่ 10 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการกำหนดเงื่อนไข
บทที่ 11 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงพฤติกรรมการทำซ้ำ
บทที่ 12 รูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการกำหนดข้อแม้
บทที่ 13 คำบ่งชี้และรูปประโยคที่สื่อความหมายถึงการจำกัดจำนวน
บทที่ 14 รูปประโยคการพูดทางอ้อม

9786164490857

1

17 x 22.86 ซ.ม.

Lee-Choonja,กาญจนา สหวิริยะ

670 กรัม

9786164490857

2018-08-06

324 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง