บรมสูตร
ราคาปก 139 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

บรมสูตร

เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ แปรสภาพออกมาเป็นภาษา แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมดก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และ สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด
มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้พระไตรปิฎกนับเป็นจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยมาจากพระพุทธเจ้า๘๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์จากภิกษุ๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์(ขุ.เถร.ไทย.๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘) โดยแบ่งออกเป็นเล่มได้ จำนวน ๔๕ เล่ม และเป็นพระสูตร ๒๕ เล่ม นับว่าเกินครึ่งของพระไตรปิฎก นับว่ามีสาระทั้งย่อ ธรรมดาและพิสดารจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ (พระอภิธรรม) แล้วแปรสภาพออกมาเป็นภาษา เรื่องราว เพื่อให้ตรงกับนิสัย จริตของผู้ฟังให้เข้าใจ ให้น้อมนำไปปฏิบัติได้ทันที แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมดก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด จึงเรียกว่า บรมสูตร ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงเขียนไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้จับพระไตรปิฎกมาอ่านวิเคราะห์ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อน้อมไปสู่ภาคปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาททุกระดับได้อีกด้วย
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

 

<div "=""> หนังสือพระสูตรทั้งหลายมีความงดงามด้านภาษาและอรรถ และบรมสูตรเล่มนี้ ได้เขียนเรียบเรียงมาอย่างดี มีความงดงามทั้งภาษาและอรรถเช่นกัน

บทนำ กุญแจไขบรมสูตร
บรมสูตรที่ ๑ : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บรมสูตรที่ ๒ : พรหมชาลสูตร ข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ
บทสรุป : สังเคราะห์หลักธรรมในบรมสูตร

9786164490949

1

17 x 22.86 ซ.ม.

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ

500 กรัม

9786164490949

2018-08-27

112 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง