แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%
ราคาปก 295 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%

เป็นแนวข้อสอบที่ผู้ต้องการสอบในทุกๆ ตำแหน่ง สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้สามารถสอบผ่านได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก

 

 

การสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ทุกตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกือบทุกรอบที่เปิดรับสมัคร มักจะมีผู้สมัครสอบในระดับแสนคน ทั้งผู้ที่เพิ่งเรียน และผู้ที่มีงานทำแล้วจำนวนมากซึ่งอยากเปลี่ยนสายงานทางสำนักพิมพ์จึงร่วมกับ ทีมงานวิชาการ และคณาจารย์คุณภาพ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยแนวข้อสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้วประเมินได้ว่า เป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบในสนามสอบจริง มากที่สุด ออกสอบบ่อยมากที่สุดในทุกๆ ครั้งที่มีการสอบ

<div "="">
แนวข้อสอบเล่มนี้ จึงสำหรับทุกท่านที่อยากสอบผ่าน อีกทั้งยังรองรับผู้ที่มีงานทำแล้วแต่อยากเปลี่ยนสายงานนั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
<div "="">
<div "="">
แนวข้อสอบคุณภาพ ครบถ้วนทุกวิชาที่รองรับทุกตำแหน่งในการสอบ มีการจัดทำส่วนเฉลยอย่างละเอียด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการทบทวนมากนัก หากได้นำไปอ่าน นำไปทบทวน นำไปลองทำโจทย์

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.1 การสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
1.3 การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
1.4 การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.1กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
2.3 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.วิชาภาษาไทย
3.1 การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3.2 การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ
3.3 หลักภาษาไทย
4. วิชาภาษาอังกฤษ

9786164491090

1

17 x 22.86 ซ.ม.

สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius

750 กรัม

9786164491090

2018-10-01

304 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%
แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%
สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 295

A+Think Beyond

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2
อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์,อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์,อ.วรวัติ กิติวงศ์ ( บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ จำลองสนามสอบ
แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ จำลองสนามสอบ
ครูอาร์ตติวเตอร์ และทีมงานและ ทีม Think Beyond Genius (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 199

A+Think Beyond

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้ (สินีนุช จันทศรี บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

ติวเข้มสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน (นครหลวง, ส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
ติวเข้มสอบการไฟฟ้า 3 หน่วยงาน (นครหลวง, ส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
คณะ และ ทีม Think Beyond Genius,อาจารย์พัฒนพล นันตา (นักรบ พิมพ์ขาว บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond

พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง
พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง
อ.อุดม สุขทอง (กิตินันท์ พลสวัสดิ์ บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond