กิจกรรมประกวดออกแบบตัวละคร

กิจกรรมประกวดออกแบบตัวละคร "My New Idol Star ปี2"

ประกาศผลและมอบของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท
โดยผลงานของผู้ชนะเลิศจะได้นำไปใช้ในหนังสือชุด Idol Secret เล่มต่อไป

ทางสำนักพิมพ์ Read Comics ได้นำของรางวัลไปมอบให้น้องๆ ถึงโรงเรียนกันเลยทีเดียว
โดยผลการประกวดออกแบบตัวละคร "My New Idol Star ปี 2" มีดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอายุ 10 - 12 ปี ได้แก่
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  จิตต์งามกุศล
(จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์)
ของรางวัลผู้ชนะเลิศ คือ ผลงานที่น้องออกแบบตัวละครจะได้ลงในหนังสือชุด Idol Secret เล่มต่อไป
และได้รับเกียรติบัตร พร้อมชุดหนังสือ Drawing และชุดสีมูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท
อีกทั้งยังได้หนังสือมอบเข้าห้องสมุดของโรงเรียนอีก มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท 
อาจารย์จันทรวรรณ (ห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์) ผู้รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ ระดับอายุ 13 - 15 ปี ได้แก่
ด.ญ.ชญานิศ สิรินันทสกุล (จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)
ของรางวัลผู้ชนะเลิศ คือ ผลงานที่น้องออกแบบตัวละครจะได้ลงในหนังสือชุด Idol Secret เล่มต่อไป
และได้รับเกียรติบัตร พร้อมชุดหนังสือ Drawing และชุดสีมูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท
อีกทั้งยังได้หนังสือมอบเข้าห้องสมุดของโรงเรียนอีก มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

อาจารย์มิ่งขวัญ (ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า) ผู้รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอายุ 13 - 15 ปี ได้แก่
ด.ญ.สวิตตา ศรีวรลักขณา (จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์)
ของรางวัลรองชนะเลิศ คือ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมชุดหนังสือ Drawing และชุดสีมูลค่ารวมกว่า 2,500 บาท


โดยกิจกรรมการประกวดออกแบบตัวละคร "My New Idol Star ปี 2" มีรายละเอีดดังนี้


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วย ไปดูผลงานของน้องๆ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้กันเลย
 
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ facebook.com/readcomics จ้า ^_^