“ติว ก.พ. มั่นใจ กับ IDC”

“ติว ก.พ. มั่นใจ กับ IDC”

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ติวสอบ ก.พ. มั่นใจไปกับ IDC" โดยติวเตอร์สอบ ก.พ. ชื่อดัง อ.อุดม สุขทอง
ผู้เขียน หนังสือ "คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ.ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)

เงื่อนไขง่าย ๆ เพียงซื้อหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มใดเล่มหนึ่งผ่านหน้า www.serazu.com
รับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จำกัด 200 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้ (ใช้เลขที่ใบเสร็จในการลงทะเบียน)
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่


คลิกเพื่อ Download กำหนดการ

หมายเหตุ จำกัดสิทธิ์ ผู้ลงทะเบียนก่อน 200 ท่านแรก เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 962 2626
E-mail : cc@serazu.com
Facebook : serazu
Facebook : Infopress