ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "ติวสอบ ก.พ. มั่นใจไปกับ IDC" ครั้งที่1

 ผ่านพ้นไปด้วยความรู้ อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อเตรียมพร้อมสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับ IDC โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559
ณ ห้องประชุมวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  ภายในงานได้รับเกียรติจาก ติวเตอร์ อุดม  สุขทอง และทีมงาน มาให้ความรู้ในการเตรียมสอบ ก.พ. ครบถ้วนทั้ง 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  และได้รับความสนใจจากลูกค้า กว่า 200 คน ด้วยกัน
    ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ทีให้เกียรติและความไว้วางใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นปะะโยชน์แก่ทุก ๆ ท่าน ได้เป็นอย่างดีค่ะ