เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 1. การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 

 กำหนดการ

รับสมัคร     10 -29 ส.ค. 59

สอบ           29 ต.ค. - 1พ.ย. 59

ประกาศผล 15 ธ.ค. 59

 

2. การสอบ กสพท. (ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์)

กำหนดการ

รับสมัคร  1-31 ส.ค. 59

สอบ        5 พ.ย. 59

ประกาศผล  19 ธ.ค. 59

 

3. การสอบ 9 วิชาสามัญ 

กำหนดการ 

รับสมัคร  5-24 ต.ค. 59

สอบ        24-25 ธ.ค. 59

ประกาศผล  25 ม.ค. 59

 

 

4. การสอบ O-NET

กำหนดการสอบ   19-19 ก.พ. 59

ประกาศผล 20 มี.ค.60

 

 

 

5. การสมัคร Admission ระบบกลาง

กำหนดการ

จำหน่ายระเบียบการ  16-27 พ.ค. 60

รับสมัคร                   20-27 พ.ค. 60

ประกาศผล               15 มิ.ย. 60

การสอบสัมภาษณ์      23-26 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อ           10 ก.ค. 60