IDC แนะคู่มือเตรียมสอบ พิชิต 9 วิชาสามัญ

IDC แนะคู่มือเตรียมสอบ พิชิต 9 วิชาสามัญ

 IDC Premier แนะนำหนังสือเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ กำลังใกล้เข้ามาถึง ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 59 นี้ เพื่อตอบโจทย์ว่า......
ทำอย่างไร ??? ให้พิชิตสอบ 9 วิชาสามัญ ให้ได้คะแนนเยอะ ๆ เพื่อนำคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ไปใช้ในสอบตรงคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัยให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้

 

การสอบ 9 วิชาสามัญ มีด้วยกัน 9วิชา คือ

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

3. ฟิสิกส์

4. เคมี

5. สังคมศึกษา

ุ6. คณิตศาสตร์ 1

7. คณิตศาสตร์ 2

8. ชีววิทยา

9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

แต่ ........การตั้งใจเรียนในห้องเรียเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ให้ได้เยอะ ๆ IDC Premier จึงมีตัวช่วย
สำคัญมาแนะนำกันค่ะ

 

1. ภาษาไทย

 

1.1  9วิชาสามัญ ภาษาไทย

 

 

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ด้วยการสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

 

1.2  เตรียมสอบ ภาษาไทย ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์

 

 

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมแนวข้อสอบในทุกสนามสอบได้แก่ O-NET ม.6, GAT ไทย (หรือ GAT เชื่อมโยง) และ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

 

2. ภาษาอังกฤษ

 

2.1 Perfect English Grammar

 

 

หนังสือ Perfect English Grammar เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาอังกฤษไว้มากที่สุด
เจาะลึกข้อมูลด้านไวยากรณ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจอย่างที่สุด โดยแยกเนื้อหาแต่ละส่วนออกจากกัน
เป็นบทต่างๆ พร้อมแบบทดสอบท้ายบทที่พร้อมให้ฝึกฝีมือเรียกน้ำย่อยก่อนเตรียมลุยสอบสนามจริง
รวมทั้งแนวข้อสอบจริงท้ายเล่มที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนทักษะความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างสูงสุด 

 

2.2  English Passion อังกฤษม.ปลายมั่นใจเต็ม100

 

หนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษม.ปลาย ฉบับ Admission หนังสือที่สรุปรวมเนื้อหา สอดแทรกด้วยเทคนิคการจำและทำข้อสอบอย่างแม่นยำ ที่จะทำให้มั่นใจในทุกสนามสอบ ทั้งสอบตรง สอบโควตา สอบชิงทุนและAddmission และเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่จะทำให้ทุกคนรักภาษาอังกฤษอย่างไม่มีข้อแม้

 

2.3  ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6

 

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ที่เยอะที่สุดสำหรับมัธยมในการเตรียมสอบเข้า โดยรวบรวมแนวข้อสอบกว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และตรงประเด็น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกลองทำข้อสอบและได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 

 

 

3. ฟิสิกส์

 

3.1 9วิชาสามัญ ฟิสิกส์

 

สรุปลัดเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เพื่อเตรียมสอบ พร้อมข้อสอบทบทวนความรู้ท้ายบท และแนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

 

 

3.2  พิชิตสอบ ฟิสิกส์ ด้วย Mind map Physics มั่นใจเต็ม 100

เริ่มต้นทบทวนเนื้อหาด้วยความเข้าใจ อาศัย Mind Map มาวาดให้เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหา จนนำพาไปสู่สูตร และการคำนวณที่สั้น ลัด ตัดตรงเข้าสู่เป้าหมาย ทำให้ใช้เวลาการสอบน้อยลง แต่มั่นใจในคำตอบมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้เตรียมข้อสอบจากทุกสนามสอบที่ใช้วิชาฟิสิกส์มาให้ได้ลองพิสูจน์ฝีมือ พร้อมเฉลยให้เข้าใจไม่ยาก จึงเหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาฟิสิกส์ ทุกสนามสอบ ทั้ง O-NET ม.6, 9 วิชาสามัญ, PAT 2, PAT 3 และการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

3.3  กวดวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับสรุปเข้มข้น

 

คู่มือสรุปเนื้อหาเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ ม.4-6 อ่านเข้าใจง่าย รวมแนวข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สำหรับการสอบทุกระดับ เช่น PAT2 PAT3 O-NET ฟิสิกส์สามัญ

 

4. เคมี

 

4.1  9วิชาสามัญ เคมี

 

สรุปลัดเนื้อหาวิชาเคมีเพื่อเตรียมสอบ พร้อมข้อสอบทบทวนความรู้ท้ายบท และแนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

 

4.2   สรุปเข้ม เคมี ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

 

หนังสือ inspire เคมี ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาเคมีในระดับชั้น ม.4-5-6 โดยการสรุปเนื้อหาที่เน้นการอธิบายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เป็นตัวช่วยในสร้างพื้นฐานที่ดีก่อนการเตรียมตัวสอบในสนามสอบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ อาทิเช่น O-NET, PAT2, สอบตรง, สอบโควตา 7 วิชาสามัญและสอบชิงทุน ฯลฯ

 

4.3  My Chemistry

 

 

คู่มือเตรียมสอบวิชาเคมีมัธยมปลายที่มีเนื้อหาอัดแน่นที่สุด สำหรับใช้สอบในทุกสนามแข่งขัน ครอบคลุมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ สำหรับการสอบปลายภาค, O-NET, PAT2, รับตรง, กสพท., สอวน.

 

5. สังคมศึกษา

 

5.1 สรุปเข้ม+ข้อสอบสังคมม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

 

หนังสือเตรียมพร้อมสังคม มั่นใจเต็ม100 สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.4-5-6 แบบเข้มข้น ครบถ้วน
พร้อมด้วยเทคนิคการการจดจำ ทำข้อสอบ แนบท้ายแต่ละบทด้วยแบบทดสอบที่มาพร้อมกันกับเฉลย และได้ความรู้จากเนื้อหาสังคมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ เข้าใจง่ายด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาแบบพี่สอนน้อง ให้น้องๆ พร้อมลุยทุกสนามสอบแบบมั่นใจเต็ม 100

 

5.2  เตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-5-6

 

 

สรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
- เหมาะสำหรับการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน
- การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการสอบแข่งขันต่างๆ

 

5.3  สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การดำเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพของการ
สรุปวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาระความรู้รวมถึงแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ใช้ในการสอบสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย เพื่อใช้ประกอบการเรียนรวมถึงสามารถนำมาทบทวน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท 
นำเสนอพร้อมเฉลยชัดเจน สำหรับให้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบพร้อมแบบทดสอบที่หลาก หลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

 

 

6.  คณิตศาสตร์ 1

 

6.1  9วิชาสามัญ คณิต 1

 

สรุปลัดเนื้อหาวิชาคณิต 1 เพื่อเตรียมสอบ พร้อมข้อสอบทบทวนความรู้ท้ายบท และแนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

 

 

7. คณิตศาสตร์ 2

 

ึ7.1  9วิชาสามัญ คณิต 2

 

 

สรุปลัดเนื้อหาวิชาคณิต 2 เพื่อเตรียมสอบ พร้อมข้อสอบทบทวนความรู้ท้ายบท และแนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

 

ุุ7.2  inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

 

 

หนังสือ inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับชั้น ม.4-5-6 โดยการสรุปเนื้อหาที่เน้นการอธิบายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถตอบข้อสงสัยที่นักเรียนยังไม่เข้าใจให้เข้าใจได้อย่างกระจ่าง และเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีก่อนการเตรียมตัวสอบในสนามสอบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ อาทิเช่น O-NET, PAT1, สอบตรง, สอบโควตา และสอบชิงทุน ฯลฯ

 

 

8. ชีววิทยา

 

8.1 สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

 

หนังสือ ชีววิทยา ในระดับมัธยมตอนปลายนี้แม้จะเป็นขั้นพื้นฐานแต่ก็มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมไปถึงเซลล์วิทยา อนุกรมวิธาน โภชนาการ ประชากรศาสตร์ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พฤติกรรม พันธุศาสตร์และอื่น ๆพร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
พบว่านักเรียนไม่น้อยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะเกิดความรู้สึกสับสนเพราะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดมากมาย จึงแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งไป ทั้งที่วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สามารถทำคะแนนให้ดีได้โดยไม่ยากและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
ด้วยเหตุนี้หนังสือล่มนี้ จึงพยายามสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม (ม.4 ม.5 ม.6 )ให้กระชับพร้อมขยายความบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละบทแต่ละหัวข้อได้มากยิ่งขึ้น
ชีววิทยาเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนที่ค

 

8.2  My BIOLOGY

 

 

หนังสือชีววิทยาสำหรับ ม.4-6 เพื่อใช้ในการสอบปลายภาค O-NET PAT2 วิชาสามัญชีววิทยา ชีวะ-โอลิมปิก กสพท. สอบตรงเข้าคณะทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน

 

8.3  สรุปเข้มชีววิทยา ตอน เซลล์ของสิ่งมีชีวิต และระบบร่างกายของมนุษย์

 

 

เบื่อไหม กับวิทยาศาสตร์ที่จำยาก ชื่อเซลล์ก็เยอะแยะไปหมด
ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจ อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว
เล่มนี้รวมสุดยอดเทคนิคการจำ และทำให้เข้าใจด้วยคำสรุปสั้นๆ 
ตะลุยโจทย์ และเห็นแนวคิดวิเคราะห์โจทย์ ทำให้น้องๆ ตัดสินใจเลือกตอบได้ถูกต้อง
เอ..เซลล์พืช ต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร ทำไงดี ให้จำง่าย เห็นปุ๊บตอบปั๊บ
เอ..การลำเลียงสารมีกี่แบบนะ?....จำแนกให้จำง่ายขึ้น
เอ...ออแกเนลล์ภายในเซลล์มีอะไรบ้าง กี่ชิ้นกี่อัน แต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไรหนอ?... อธิบายให้ง่ายพร้อมรูปสวยงาม
มาหาคำตอบใน สรุปเข้ม ชีววิทยา Mind map biology กันดีกว่าครับ

 

 

9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

9.1 สรุปเข้ม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

 

สรุปเข้ม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มั่นใจเต็ม 100 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5-6 กลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์และไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสสวท. เพื่อทบทวนสำหรับการเตรียมตัวสอบ

 

 9.2  วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย

 

“โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สัณฐานของโลก วิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี 
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล