สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
คุณจุฑาเทพ จิตวิลัย (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 240

Infopress

เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์
ฮัมบาลี เจะมะ ( บก.)
 • ฿ 250

Think Beyond

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%
คณะ ทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 380

Think Beyond

ครบเครื่อง GAT- เชื่อมโยง For Entrance 4.0
ครบเครื่อง GAT- เชื่อมโยง For Entrance 4.0
ณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (พรรณณิดา วาสกุล บก.)
 • ฿ 240

Infopress

ติวเข้ม PAT 3 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ติวเข้ม PAT 3 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
สโรชา ศิริพรรณ และคณะ และทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 330

Think Beyond

ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
สโรชา ศิริพรรณ และคณะ และทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 280

Think Beyond

ติวเข้ม GAT เชื่อมโยง พิชิตข้อสอบเต็ม 150 คะแนน ภายใน 5 วัน
ติวเข้ม GAT เชื่อมโยง พิชิตข้อสอบเต็ม 150 คะแนน ภายใน 5 วัน
นวิยา คุ้มประวัติ และวราลัษณ์ บุญเทพ (ครูพี่เจี๊ยบ) และ ทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 350

Think Beyond

สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
นันทวัฒน์ นาคแสง (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 295

Infopress

Complete GAT ภาษาอังกฤษ
Complete GAT ภาษาอังกฤษ
ฮัมบาลี เจะมะ ( บก.)
 • ฿ 250

Think Beyond

เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (สินค้าหมด)
เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (สินค้าหมด)
อ. ปฏิญญา นาฬิเกร์ (วท.บ.) อ.เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร (วท.บ.) และทีมงาน ( บก.)
 • ฿ 385

Think Beyond

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
ชนัญญา เตชจักรเสมา ( บก.)
 • ฿ 250

Think Beyond

9 วิชาสามัญ รวมโจทย์
9 วิชาสามัญ รวมโจทย์
อ.ปวีณา ทรัพย์แก้ว ( บก.)
 • ฿ 280

Think Beyond

พิชิตสอบ Pat 7.1 ฝรั่งเศส ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
พิชิตสอบ Pat 7.1 ฝรั่งเศส ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
พิมพ์พลอย ปากเพรียว ( บก.)
 • ฿ 275

Infopress

ติวเข้ม PAT1 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ติวเข้ม PAT1 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
คณาจารย์ Think beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 180

Think Beyond

สรุปเข้ม O-NET ม.6 ฉบับสมบรูณ์มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม O-NET ม.6 ฉบับสมบรูณ์มั่นใจเต็ม 100
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา และคณะ (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 345

Infopress

ติวเข้ม PAT5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ติวเข้ม PAT5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 285

Think Beyond

แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 60-61 (สินค้าหมด)
แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 60-61 (สินค้าหมด)
อ.เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชรและทีมงาน ( บก.)
 • ฿ 160

Think Beyond

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ
อ.สุวัฒน์ ธาดาวุธ ( บก.)
 • ฿ 180

Think Beyond

แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ทำได้ สอบได้ 100%
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ทำได้ สอบได้ 100%
คณะผู้จัดทำ และ ทีม Think Beyond Genius ( บก.)
 • ฿ 199

Think Beyond

วิเคราะห์ อ่าน เขียน และแก้ปัญหา GAT เชื่อมโยง
วิเคราะห์ อ่าน เขียน และแก้ปัญหา GAT เชื่อมโยง
อ.ปานวาด นาฬิเกร์ ( บก.)
 • ฿ 180

Think Beyond

เตรียมสอบ PAT 2 เคมี
เตรียมสอบ PAT 2 เคมี
อ.สุวัฒน์ ธาดาวุธ ( บก.)
 • ฿ 180

Think Beyond

เตรียมสอบ PAT 2 ฟิสิกส์
เตรียมสอบ PAT 2 ฟิสิกส์
อ.ชัชรินทร์ แซ่เอีย ( บก.)
 • ฿ 200

Think Beyond

Complete TOEIC Test
Complete TOEIC Test
ครูภูมิ ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์ ( บก.)
 • ฿ 275

Infopress

พิชิตสอบ ฟิสิกส์ ด้วย Mind map Physics มั่นใจเต็ม 100
พิชิตสอบ ฟิสิกส์ ด้วย Mind map Physics มั่นใจเต็ม 100
อาชวีส์ ธีรภากร (ติวเตอร์ Nat) (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร บก.)
 • ฿ 185

Infopress