Samsung Galaxy Note II
ราคาปก 225 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

Samsung Galaxy Note II

คู่มือสำหรับผู้ใช้ Galaxy Note II ที่ต้องการเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ๆ แบบเร่งด่วน ไล่ตั้งแต่การใช้ S Pen, Multiwindow, Air View, Quick Command ตลอนจนฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงอย่าง S Voice และ Google Now ช่วยให้คุณสนุกกับการใช้งานมากขึ้นได้ทันที

9786162003578

1

Mini Mag

ภัทริยา ลาภบุญเรือง

530 กรัม

9786162003578

2013-03-01

240 หน้า

ณัฐภูมิ โอภาภิบาล

สี่สีทั้งเล่ม

หนังสือที่เกี่ยวข้อง