แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3
ราคาปก 195 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน


เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น


 

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ

ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

 

 
บทที่ 1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 เรื่อง การวัดความยาว
บทที่ 5 เรื่อง เวลา
บทที่ 6 เรื่อง การชั่ง การตวง
บทที่ 7 เรื่อง การคูณ
บทที่ 8 เรื่อง การหาร
บทที่ 9 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 11 เรื่อง รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

8859099303415

1

17 x 22.86 ซ.ม.

อ. ชณัฐตา อุปพงษ์

570 กรัม

8859099303415

2018-09-28

256 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง