หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
ราคาปก 120 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนับเป็นเรื่องสำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี การค้นคว้าหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

เพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก หากเด็กอนุบาลมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี การเรียนต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก และจะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องบังคับ
สนุกกับการเรียนรุ้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกที่หลากหลายและสร้างความเข้าใจให้เด็กได้ไม่ยาก
1. แบบฝึกเน้นการทำงานประสานกันของมือและตา พัฒนาทักษะสำคัญ อาทิ คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา เป็นต้น
2. รวมกิจกรรมที่เด็กชอบไว้หลากหลาย อาทิ การระบายสี การตัดภาพปะติดคำตอบ การจับผิดภาพ
3. ภาพการ์ตูนน่ารัดสดใส ดึงดูดความสนใจเด็กได้ดีLetters
/ig/Sound
/in/sound
/ob/sound
/og/sound
/en/sound
/et/sound
/un/sound
/up/sound
/ap/sound
/ad/sound
Number
Equal or Unequal
Ordinal number
Addition
Subtraction
Heavy or Light
Full Half or Empty
Living things and Non-living things
Water Cycle
Soil
Day and Night

8859099303613

1

17 x 22.86 ซ.ม.

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์

350 กรัม

8859099303613

2019-03-22

116 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง