Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4
ราคาปก 280 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4
แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อภาษาต่างประเทศของ สพฐ. มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งแบบเลือกคำตอบ แบบเติมคำ และเกมอักษรไขว้ สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลาความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อภาษาต่างประเทศของ สพฐ. มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งแบบเลือกคำตอบ แบบเติมคำ และเกมอักษรไขว้ สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทบทวนภาษาอังกฤษ
Part 1 Revision
Chapter 1 Alphabets (Exercise 1-3)
Chapter 2 Vowels (Exercise 4-6)

Part 2 Basic Conversation
Chapter 3 What is your name? (Exercise 7-9)
Chapter 4 Asking Personal Details (Exercise 10-12)
Chapter 5 What’s the matter? (Exercise 13-15)
Chapter 6 Like and Want (Exercise 16-19)
Chapter 7 What is on the dining table? (Exercise 20-21)

Part 3 Nouns & Quantifiers
Chapter 8 Quantifiers (Exercise 22-26)
Chapter 9 Single and Plural form (Exercise 27-28)
Chapter 10 How much / How many (Exercise 29-30)
Chapter 11 This-These / That-Those (Exercise 31-33)
Chapter 12 Someone / Anyone / Something / Anything / Nothing (Exercise 34-35)
Chapter 13 Fruits (Exercise 36-37)

Part 4 Pronouns
Chapter 14 Personal Pronouns (Exercise 38-40)
Chapter 15 Possessive forms (Exercise 41-44)
Chapter 16 Occupations (Exercise 45-47)

Part 5 Adjectives & Prepositions
Chapter 17 Adjectives (Exercise 48-49)
Chapter 18 Person Description (Exercise 50)
Chapter 19 Comparative Adjectives (Exercise 51-52)
Chapter 20 Prepositions (Exercise 53-54)

Part 6 WH-Question
Chapter 22 What (Exercise 55-56)
Chapter 23 Where (Exercise 57-59)
Chapter 24 Which (Exercise 60-62)
Chapter 25 Who (Exercise 63-64)
Chapter 26 Whose (Exercise 65-66)
Chapter 27 Revision (Exercise 67-68)

Part 7 Yes-No Question
Chapter 28 Is / Are there...? (Exercise 69-70)
Chapter 29 Is / Are...or...? (Exercise 71-72)
Chapter 30 Do / Does...? (Exercise 73-74)

Part 8 Numbers
Chapter 31 Numbers (Exercise 75-78)
Chapter 32 Time (Exercise 79-81)
Chapter 33 Date / Days / Months (Exercise 82-89)
Chapter 34 Seasons (Exercise 90-91)

Part 9 Tense
Chapter 35 Present Simple Tense (Exercise 92-94)
Chapter 36 Present Continuous Tense (Exercise 95-97)
Chapter 37 Past Simple Tense (Exercise 98-101)
Chapter 38 Past Continuous Tense (Exercise 102-104)
Chapter 39 Future Simple Tense (Exercise 105-107)

Part 10 Modal
Chapter 40 Can / May / Should (Exercise 108-112)
Chapter 41 Will / Shall (Exercise 113-115)

Part 11 Follow the instructions
Chapter 42 Do you know the sign? (Exercise 116-117)
Chapter 43 Follow the instructions (Exercise 118-119)
Chapter 44 Order form (Exercise 120-121)
Chapter 45 Traffic (Exercise 122-124)
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

8859161005339

1

17 x 22.86 ซ.ม.

รมิตา เนตรสุวรรณ

750 กรัม

8859161005339

2019-03-15

272 หน้า

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
รมิตา เนตรสุวรรณ (สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

สรุปเข้ม พิชิตสนามสอบ ป.6 เข้า ม.1
สรุปเข้ม พิชิตสนามสอบ ป.6 เข้า ม.1
ทีมติวเตอร์วิชาการและกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ,ทีมติวเตอร์วิชาการและกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ และภาษาต่างประเทศ สำนักพิมพ์ Think Beyond A+ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 480

A+Think Beyond

เตรียมสอบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
เตรียมสอบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
ธนพงษ์ วัชรโรจน์ (ติวเตอร์บิ๊ก) (จันทรจิรา มีนิลดี บก.)
 • ฿ 229

A+Think Beyond

แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4
แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4
อัธพล เอื้อเจริญกิจการ (สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 125

A+Think Beyond

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 120

A+Think Beyond