Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
ราคาปก 280 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.5
แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อภาษาต่างประเทศของ สพฐ. มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งแบบเลือกคำตอบ แบบเติมคำ และเกมอักษรไขว้ สามารถทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยที่สามารถกลับมาอ่านทบทวนหัวข้อที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


1. แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
2. มีแนวแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษท้ายเล่มเพื่อทบทวนสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ฝึกทำแบบฝึกหัดช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษและพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงได้ดีขึ้นตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทบทวนภาษาอังกฤษ
Part 1 Revision
Chapter 1 Alphabets (Exercise 1-2)
Chapter 2 Numbers (Exercise 3-6)
Chapter 3 Orders / Requests (Exercise 7-8)
Chapter 4 How old are you? (Exercise 9)
Chapter 5 What’s the time? (Exercise 10-11)
Chapter 6 Timetable (Exercise 12)
Chapter 7 Occupations (Exercise 13-15)
Chapter 8 Days / Months (Exercise 16-17)
Chapter 9 Telephone number (Exercise 18-19)
Part 2 Nouns
Chapter 10 Countable and Uncountable Nouns (Exercise 20-21)
Chapter 11 Singular and Plural Nouns (Exercise 22-24
Chapter 12 Nouns with age (Exercise 25)
Chapter 13 Nouns with gender (Exercise 26-27)
Part 3 Pronouns
Chapter 14 Personal Pronouns (Exercise 28-34)
Chapter 15 Possessive Pronouns (Exercise 35-36)
Part 4 Possessive forms
Chapter 16 Possessive Adjectives (Exercise 37-40)
Chapter 17 Possessive Adjectives and Possessive Pronouns (Exercise 41-44)
Part 5 Quantifiers
Chapter 18 Some / Any (Exercise 45-46)
Chapter 19 A little / A few / Much / Many (Exercise 47-50)
Chapter 20 All / Every / Each (Exercise 51)
Chapter 21 There is / There are (Exercise 52-54)
Chapter 22 How much / How many (Exercise 55-57)
Part 6 Helping Verbs
Chapter 23 Is / Am / Are (Exercise 58-59)
Chapter 24 Do / Does (Exercise 60-62)
Chapter 25 Has / Have (Exercise 63-65)
Chapter 26 Will / Shall (Exercise 66-67)
Part 7 Punctuation
Chapter 27 Capital and Small Letters (Exercise 68)
Chapter 28 Punctuation (Exercise 69-73)
Part 8 Question Words
Chapter 29 Wh-Question (Exercise 74-78)
Part 9 Adjectives
Chapter 30 Countries (Exercise 79-81)
Chapter 31 Descriptive Adjectives (Exercise 82-84)
Chapter 32 Comparison (Exercise 85-87)
Part 10 Conjunctions and Prepositions
Chapter 33 Conjunctions (Exercise 88-89)
Chapter 34 Prepositions (Exercise 90-99)
Part 11 Tense
Chapter 35 Present Simple Tense (Exercise 100-104)
Chapter 36 Present Continuous Tense (Exercise 105-110)
Chapter 37 Past Simple Tense (Exercise 111-116)
Chapter 38 Past Continuous Tense (Exercise 117-120)
Chapter 39 Future Simple Tense (Exercise 121-124)
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

8859161005353

1

17 x 22.86 ซ.ม.

รมิตา เนตรสุวรรณ

550 กรัม

8859161005353

2019-04-10

200 หน้า

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5
รมิตา เนตรสุวรรณ (สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond

สรุปเข้ม พิชิตสนามสอบ ป.6 เข้า ม.1
สรุปเข้ม พิชิตสนามสอบ ป.6 เข้า ม.1
ทีมติวเตอร์วิชาการและกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ,ทีมติวเตอร์วิชาการและกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ และภาษาต่างประเทศ สำนักพิมพ์ Think Beyond A+ (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 480

A+Think Beyond

เตรียมสอบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
เตรียมสอบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
ธนพงษ์ วัชรโรจน์ (ติวเตอร์บิ๊ก) (จันทรจิรา มีนิลดี บก.)
 • ฿ 229

A+Think Beyond

แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4
แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.4
อัธพล เอื้อเจริญกิจการ (สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด บก.)
 • ฿ 195

A+Think Beyond

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 125

A+Think Beyond

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์ (ปติมา จำปาเวียง บก.)
 • ฿ 120

A+Think Beyond