MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
ราคาปก 380 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION

กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

 

เป็นวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ จากความรู้ของตากล้องมือรางวัลระดับโลก ที่จะช่วยให้ออกแบบภาพสวย น่าสนใจ เข้าใจที่มาของภาพที่ยอดเยี่ยมได้ “ลึก” มากกว่าเดิม ทำให้การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี ถูก “ฝังไว้ในสัญชาตญาณ” พร้อมจะถูกใช้งานทุกครั้งตั้งแต่ก่อนกดชัตเตอร์


การจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพจากประสบการณ์มืออาชีพ

1. ผู้เขียนเป็นตากล้องมือรางวัลระดับโลก
2. ภาพตัวอย่างสวยงาม ทุกภาพเป็นที่ยอมรับจากตากล้องทั่วโลกว่ายอดเยี่ยม
3 เป็นหนังสือที่ประยุกต์กฏและทฤษฎีมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติเพียงไม่กี่เล่มที่มีในโลกนี้

Chapter 1 กระบวนการรับรู้ทางสายตา - จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้ชมภาพ
Chapter 2 หลักการ กฎ และแนวทาง - แนวทางการจัดองค์ประกอบภาพให้สื่ออารมณ์ที่ต้องการได้
Chapter 3 องค์ประกอบของการออกแบบ - กฎ และทฤษฎีของการจัดองค์ประกอบ
Chapter 4 บทบาทของโทนและสี - การใช้สีสื่ออารมณ์ของภาพ และผลของสีที่มีต่อองค์ประกอบ
Chapter 5 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี - วิธีเปลี่ยนทฤษฎีไปใช้ในงานจริง จากการถ่ายภาพจนถึงกระบวนการโพรเซส
Chapter 6 ถ่ายภาพอย่างงานศิลป์ - เคสตัวอย่าง เคล็ดลับ และวิธีการจากประสบการณ์ของมืออาชีพ

9786162009440

1

17 x 22.86 ซ.ม.

Richard Garvey-Williams

เกียรติพงษ์ บุญจิตร

350 กรัม

9786162009440

2018-08-07

172 หน้า

ปิยะบุตร สุทธิดารา

หนังสือที่เกี่ยวข้อง