ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6
ราคาปก 220 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6

สรุปแนวคิด สูตร และเทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียน ม.4-5-6 โดยสามารถ ใช้ทบทวนความรู้และติวสอบตลอดปีการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบตัวอย่างโจทย์ แนวคิดพร้อมวิธีทำ แบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ
บรรณานิทัศน์ : สรุปโจทย์ยากที่ออกข้อสอบบ่อยในวิชาฟิสิก์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมแนวคิด การทำโจทย์อย่างละเอียด พร้อมออกแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ
จุดเด่นของ ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6

สรุปโจทย์ยากที่ออกข้อสอบบ่อยในวิชาฟิสิก์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมแนวคิด การทำโจทย์อย่างละเอียด พร้อมออกแบบแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ


บทที่ 1 บทนำ
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
หน่วยทางฟิสิกส์
คำอุปสรรค
การอ่านผลจากเครื่องมือวัดที่แสดงผลด้วยขีดสเกล
ปริมาณทางฟิสิกส์
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ บทที่ 2 การเคลื่อนที่
บทที่ 3 สนามของแรง
สนามแม่เหล็ก
แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า
แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ บทที่ 3 สนามของแรง

9786164490680

1

19x25.4

ชนะชล แก้วลิ่น

650 กรัม

9786164490680

2018-05-04

260 หน้า

นิกข์นิภา สหัสโยธิน

หนังสือที่เกี่ยวข้อง