ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ราคาปก 280 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดปี 2562

พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย

 

( หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 366/4 มาตรา )เป็นประมวลกฎหมายอาญา ล่าสุดปี 2562 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปีความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


1. ประมวลกฎหมายอาญาอัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. ปกแข็ง

*** เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด ๑ บทนิยาม
หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ ๑ โทษ
ส่วนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา
หมวด ๕ การพยายามกระทำความผิด
หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน
หมวด ๗ การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
หมวด ๘ การกระทำความผิดอีก
หมวด ๙ อายุความ
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต
หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย
หมวด ๓ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ
หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร
หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค ๓ ลหุโทษ
คำาอธิบายมาตราสำาคัญ
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด

9786164870000

1

17 x 22.86 ซ.ม.

รศ.วิกรณ์-รักปวงชน,รศ.วิมาน-กฤตพลวิมาน

650 กรัม

9786164870000

2019-02-20

304 หน้า

กิตินันท์ พลสวัสดิ์,รศ.ภัฏฐิญา-สิริบวรพิพัฒน์ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ
เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ
อ.ฉัตรพิชัย สุวรรณประภาพร (จันทรจิรา มีนิลดี บก.)
 • ฿ 450

A+Think Beyond

สรุป สอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2
สรุป สอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2
ปฎิญญา นาฬิเกร์,อ. เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร (สินีนุช จันทศรี บก.)
 • ฿ 295

A+Think Beyond

 Toeic Complete Guide Book
Toeic Complete Guide Book
เพ็ญใจ สินเสมอสุข (นิกข์นิภา สหัสโยธิน บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond

ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)
ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)
วรวิทย์ จันทร์วงษ์ (จันทรจิรา มีนิลดี บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
รศ.วิกรณ์-รักปวงชน,รศ.วิมาน-กฤตพลวิมาน (กิตินันท์ พลสวัสดิ์,รศ.ภัฏฐิญา-สิริบวรพิพัฒน์ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ) บก.)
 • ฿ 350

A+Think Beyond

 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
รศ.วิกรณ์-รักปวงชน,รศ.วิมาน-กฤตพลวิมาน (กิตินันท์ พลสวัสดิ์,รศ.ภัฏฐิญา-สิริบวรพิพัฒน์ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ) บก.)
 • ฿ 280

A+Think Beyond