สมัครเข้าแข่งขัน IDC วิชาการ Contest 61 ได้แล้ววันนี้

สมัครเข้าแข่งขัน IDC วิชาการ Contest 61 ได้แล้ววันนี้

 

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ IDC วิชาการ Contest

จะต้องมีคุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2 ใน 1 ทีมจะประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน โดยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับรายชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร

1.3 กำหนดให้ 1 โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2  ทีม 

 

 2. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม  --> ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

2.1 กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ในระบบลงทะเบียนได้ระบุไว้

2.3 ภายใน 1 อาทิตย์จะมีอีเมลล์แจ้งกลับเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

2.4 ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้จาก www.idcpremier.com/idccontest และ Fanpage : IDCวิชาการContest

 

 


 

 

**ตัวอย่างหน้าจะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 


 

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2561
  ผู้ประสานงานโครงการ คุณปวีณา   พรมขจร ติดต่อ 02 962 2626 ต่อ 202 ,085 154 2443 
 E-mail : idccontest@hotmail.com www.idcpremier.com/idccontestwww.facebook.com/idccontest