IDC Premier ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการอบรมครู สพป. เขต 2 จ.สมุทรปราการ

IDC Premier ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการอบรมครู สพป. เขต 2 จ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัท IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.)

ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยการอบรมในหัวข้อ “การสอนวรรณคดี วรรณกรรม และหลักการใช้ภาษาไทย”

ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 70 โรงเรียน

โดยมีท่าน ผอ. วิฑูรย์ ชั่งโต เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่าน ผอ.ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

ในโอกาสนี้กลุ่มบริษัท IDC Premier ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย