IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอิงเมือง โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศิลปกรรมสร้างสรรค์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” ให้กับครูระดับอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน

 

โดยมีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และ อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โอกาสนี้กลุ่มบริษัท IDC Premier ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย