IDC Premier มอบหนังสือในโครงการ

IDC Premier มอบหนังสือในโครงการ "หับ ให้ ห้องสมุด"

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 คุณวไลพร ตรีภัทรนรา ตัวแทนจากบริษัท IDC Premier  เข้ามอบหนังสือเสริมทักษะระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 

จำนวน 170 เล่ม ในโครงการ จิตอาสาพลังแผ่นดิน "หับ ให้ ห้องสมุด" จัดโดย บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนบ้านแก่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

โดยมีตัวแทนจาก บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด เป็นผู้รับมอบ และจะนำไปมอบให้กับนักเรียนในวันที่ 14 พ.ค. 2561 ต่อไป