บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3 , 0-2962-2626 โทรสาร : 0-2962-1084
ติดต่อฝ่ายขาย
082-332-0066
saleidc@gmail.com
Online Shopping
02-962-2626 ต่อ 342
ติดต่อสำนักพิมพ์/ส่งต้นฉบับหนังสือ
infopress@idcpremier.com
thinkbeyondbooks@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน
hr.idcpremier@gmail.com
อื่นๆ
mail@idcpremier.com

ติดต่อฝ่ายขาย

082-332-0066

saleidc@gmail.com

Online Shopping

02-962-2626 ต่อ 342

ติดต่อสำนักพิมพ์/ส่งต้นฉบับหนังสือ

infopress@idcpremier.com

thinkbeyondbooks@gmail.com

ติดต่อสมัครงาน

hr.idcpremier@gmail.com

อื่นๆ

mail@idcpremier.com

เรารอคุณอยู่

ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะเติบโตในอาชีพอย่างมีคุณค่า อยากพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีความใส่ใจต่อลูกค้าเชื่อมั่น ในการพัฒนาตนเอง และต้องการเห็นผลงานของเราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนและสังคม ใช่เลย เรารอคุณอยู่ รอให้คุณมาร่วมทีม ร่วมงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved