เริ่มต้นจากการเป็น "สื่อ" ที่เน้นเขียนบทความ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในเรื่อง Gadget, IT, Photography, Game ต่อมาได้พัฒนา ระบบช่วยเปรียบเทียบสำหรับการเลือกซื้อสินค้าใหม่โดยเฉพาะ Smartphoneต่อมาได้ขยายขอบเขตเนื้อหาไปสื่อการ "รีวิว" สินค้า จากประสบการณ์การใช้งานจริง แล้วนำเสนอด้วยบทความที่ละเอียด รอบด้าน ลงลึกในทุกมิติ และให้ทัศนะความเห็น จึงช่วยให้ผู้อ่าน ผู้ติดตาม เห็นภาพ เข้าใจ และตัดสินใจกับสิ่งที่รีวิวนั้นได้ทันที

ปัจจุบัน TechXcite สื่อสารผ่านทั้งจากเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter และ Youtube
techxcite.com

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved