หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน

เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน

พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design

ดูเพิ่มเติม +
ข่าวสาร บทความ รีวิว

ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน
เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา
การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน
พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design
ข่าวสาร บทความ รีวิว
ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media
หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน

เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน

พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design

ดูเพิ่มเติม +
ข่าวสาร บทความ รีวิว

ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media

ดูเพิ่มเติม +
NEWS

ในฐานข้อมูลไม่มีการเก็บบทคัดย่อ Don't have data in database. ในฐานข้อมูลไม่มีการเก็บบทคัดย่อ Don't have data in database.

ในฐานข้อมูลไม่มีการเก็บบทคัดย่อ Don't have data in database. ในฐานข้อมูลไม่มีการเก็บบทคัดย่อ Don't have data in database.

NEWS

IDC วิชาการ Contest 2018 ชิงแชมป์วิชาการแห่งภาคอีสานเปิดรับสมัครแล้ว

IDC Premier ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการอบรมครู สพป. เขต 2 จ.สมุทรปราการ

IDC Premier ร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนอ่านตามแนวทางอ่านรู้เรื่อง : Literacy กับ สพป. เขต 2 จ.สมุทรป

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2021. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved