หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน

เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน

พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design

ดูเพิ่มเติม +
ข่าวสาร บทความ รีวิว

ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน
เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา
การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน
พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design
ข่าวสาร บทความ รีวิว
ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media
หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน

เริ่มต้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ตั้งแต่วัยเด็กด้วยหนังสือ และสื่อที่สนุกสนานหลากหลาย เพื่อให้เติบใหญ่กลายเป็น มนุษย์ ที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเรียน คนไทยต้องก้าวไกลได้ทันโลก เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยหนังสือ, คู่มือเรียน/สอบ และสื่อดิจิตอล คุณภาพสูง และอัพเดตตลอดเวลาทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม +
หนังสือและสื่อ เพื่อการทำงาน

พลิกมุมการทำงาน จากที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้กลายเป็นเส้นทางหลักสู่ความสำเร็จรวบรวมเนื้อหาจากมืออาชีพ ตัวจริงถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านคู่มือที่อ่านได้ง่าย ใช้งานได้ผลจริงครบทั้ง Technology, Business, Investment, Art & Design

ดูเพิ่มเติม +
ข่าวสาร บทความ รีวิว

ตามความเคลื่อนไหวให้ทันโลก อ่านบทความแบบลงลึก และรีวิวแบบรู้จริงผ่านทางเว็บไซต์ techxcite.com,Youtube และ Social Media

ดูเพิ่มเติม +
CONTENT

สายไปไหมถ้ารู้ว่าอยากเรียนหมอตอนนี้? เริ่มเตรียมตัวยังไงก่อนอย่างแรก ที่นี่มีคำตอบ!

เลื่อนจนท้อ รอสอบจนล้า แต่ไม่อยากหยุดอ่านหนังสือ ทำอย่างไรดี?

NEWS

IDC แนะวิธีคิดพิชิตสอบ O-NET ณ ร.ร.เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ภาพกิจกรรม "Inspire to be คนเสื้อกาวน์" @B2S Think Space สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

CONTENT

สายไปไหมถ้ารู้ว่าอยากเรียนหมอตอนนี้? เริ่มเตรียมตัวยังไงก่อนอย่างแรก ที่นี่มีคำตอบ!

เลื่อนจนท้อ รอสอบจนล้า แต่ไม่อยากหยุดอ่านหนังสือ ทำอย่างไรดี?

“The Right Visualization is Essential to Help Your Data Make a Big Impact”

NEWS

IDC แนะวิธีคิดพิชิตสอบ O-NET ณ ร.ร.เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ภาพกิจกรรม "Inspire to be คนเสื้อกาวน์" @B2S Think Space สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

Inspire to be คนเสื้อกาวน์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved