IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท IDC Premier ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอิงเมือง โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศิลปกรรมสร้างสรรค์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” ให้กับครูระดับอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน

 

โดยมีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และ อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โอกาสนี้กลุ่มบริษัท IDC Premier ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved