หนังสือและสื่อ สำหรับเด็ก และเยาวชน

แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง ตัวเราและบ้านของเรา
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง ตำแหน่ง ทิศ และมิติสัมพันธ์
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง วันเวลา
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
Dino Story 123 แสนสนุก (Numbers)
Dino Story ABC แสนสนุก (English Alphabets)
Dino Story กขค แสนสนุก (Thai Alphabets)
Dino Story รูปร่างแสนสนุก (Shapes)
Dino Story สีสันแสนสนุก (Colors)
คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 1
คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 2
คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 3
Quick One Page One Day Pre-Math Skill วันละหน้า หนูน้อยเก่งทักษะคณิตศาสตร์
Quick One Page One Day Everyday Use Vocabulary วันละหน้า หนูน้อยเก่งคำศัพท์อังกฤษรอบตัว
Quick One Page One Day Numbers 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งตัวเลข 1-20

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved