แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิดวิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง2560)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786162009082
185 บาท
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม
แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิดวิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง2560)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786162009082
185 บาท
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved