คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786162009310
325 บาท
หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์สังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786162009310
325 บาท
หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์สังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved