บรมสูตร
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164490949
139 บาท
เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด ก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และ สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้
บรมสูตร
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164490949
139 บาท
เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด ก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และ สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved